บริษัท ดี พี บรูพา บิลด์ เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รับเหมางานประกอบติดตั้งโครงสร้าง
–  งานประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
–  งานประกอบติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
–  งานติดตั้งนั่งร้าน
–  งานรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ทุกประเภท
–  จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ ทุกประเภท
–  ซัพพลายคนงาน
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิคและระบบนิวเมติกส์วิเคราะห์ระบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ พร้อมบริการซ่อมบำรุง และจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ แบบครบวงจร งานซ่อมบำรุงและขายอุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายในโรงงาน